ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Συγκέντρωση Ατομικών Υπηρεσιακών Στοιχείων

Επισημαίνεται ότι τα έγγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Η γνησιότητα μπορεί να αποδειχθεί και με μια Υπεύθ. Δήλωση του Ν.105.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (1.ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.doc)1.ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.docΣυγκέντρωση ατομικών υπηρεσιακών στοιχείων98 kB
Download this file (2.Διευκρινίσεις.doc)2.Διευκρινίσεις.docΔιευκρινίσεις104 kB
Download this file (3.Πίνακας Προσόντων για Σχολεία 2.xls)3.Πίνακας Προσόντων για Σχολεία 2.xlsΠίνακας Προσόντων44 kB
Download this file (4.Υπεύθυνη δήλωση.doc)4.Υπεύθυνη δήλωση.docΥπεύθυνη Δήλωση51 kB