ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Τοποθετήσεις αποσπασμένων στο ΠΥΣΔΕ Κοζάνης (πράξεις 15η, 16η και 17η)

Επισυνάπτoνται τα αρχεία με τις τοποθετήσεις των αποσπασμένων στο ΠΥΣΔΕ Κοζάνης (πράξεις 15η, 16η και 17η).

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ_ΓΙΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_Β_ΦΑΣΗ_ΑΠΟΣΠ_ΠΡΑΞΗ_17η.xls)ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ_ΓΙΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_Β_ΦΑΣΗ_ΑΠΟΣΠ_ΠΡΑΞΗ_17η.xls 25 kB
Download this file (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ_ΓΙΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_Α_ΦΑΣΗ_ΑΠΟΣΠ_ΠΡΑΞΗ_15η&16η.xls)ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ_ΓΙΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_Α_ΦΑΣΗ_ΑΠΟΣΠ_ΠΡΑΞΗ_15η&16η.xls 463 kB