ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι το τηλέφωνο της Επιτροπής Πρακτικής Δοκιμασίας των Υποψηφίων ΤΕΦΑΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για το διάστημα από 18-6-2019 έως και 28-6-2019 είναι το 2461021443.