Πρόσκληση Μόνιμων Διορισμών ΕΑΕ

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (20220110 2289_Ε1 Υ.Α. Διορισμών Διορ. ΕΑΕ 65Μ846ΜΤΛΗ-Γ3Γ.pdf)20220110 2289_Ε1 Υ.Α. Διορισμών Διορ. ΕΑΕ 65Μ846ΜΤΛΗ-Γ3Γ.pdf 918 kB
Download this file (2022.1.12 3563_Ε1 Εγκύκλιος Διορ. ΕΑΕ ΨΛΡΜ46ΜΤΛΗ-ΞΝΛ.pdf)2022.1.12 3563_Ε1 Εγκύκλιος Διορ. ΕΑΕ ΨΛΡΜ46ΜΤΛΗ-ΞΝΛ.pdf 497 kB