Τροποιήσεις τοποθετήσεων - διαθέσεων εκπαιδευτικών κατά την 10η/06 - 03 - 2019 Συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κοζάνης

Σας αποστέλλουμε Πίνακα (1) με τη συμπλήρωση ωραρίου των εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ86 – Πληροφορικής όπως διαμορφώθηκε κατά την 10η/06 – 03 – 2019 Συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κοζάνης.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Ανακ. Τοποθ. 10η_06-03-2019.pdf)Ανακ. Τοποθ. 10η_06-03-2019.pdf 973 kB
Download this file (Τροπ. Τοποθ. Εκπ. (06-03-2019).xlsx)Τροπ. Τοποθ. Εκπ. (06-03-2019).xlsx 11 kB