Τροποποιήσεις Τοποθετήσεων, Διαθέσεων εκπαιδευτικών της 3ης/27-03-2018 Συνεδρίασης του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κοζάνης

Σας αποστέλλουμε Πίνακα τροποποιήσεων συμπλήρωσης ωραρίου των εκπαιδευτικών,

κλάδων ΠE01 – Θεολόγων, ΠΕ07 – Γερμανικής Φιλολογίαςκαι ΠΕ86 – Πληροφορικής,

όπως διαμορφώθηκαν κατά την 3η/27 – 03 – 2018 Συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κοζάνης.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Τροπ. Τοποθ. 3η_27-03-2018.pdf)Τροπ. Τοποθ. 3η_27-03-2018.pdf 233 kB
Download this file (Τροπ. Τοποθ. Εκπ. (27-03-2018).xlsx)Τροπ. Τοποθ. Εκπ. (27-03-2018).xlsx 12 kB