Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Υποδιευθυντών του 2ου ΕΠΑ.Λ. Κοζάνης και Υπευθύνου Τομέα Σχολικού Εργαστηρίου (Σ.Ε.) του ΕΠΑ.Λ. Σιάτιστας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης

Προκηρύσσει

την πλήρωση των θέσεων των Υποδιευθυντών του 2ου ΕΠΑ.Λ. Κοζάνης και Υπευθύνου Τομέα του Σχολικού Εργαστηρίου (Σ.Ε.) του ΕΠΑ.Λ. Σιάτιστας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης με θητεία έως 31/7/2020 και καλούμε τους εκπαιδευτικούς των εν λόγω Σχολικών Μονάδων, που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, καθώς και Υπευθύνου Τομέα Σχολικού Εργαστηρίου (Σ.Ε.), να υποβάλλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας για τη σχολική μονάδα ή το Σχολικό Εργαστήριο (Σ.Ε.) όπου ανήκουν οργανικά, στον Διευθυντή ή Διευθύντρια της εν λόγω σχολικής μονάδας ή Σχολικού Εργαστηρίου (Σ.Ε.), σήμερα 09 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Προκ. Υπ_ντών 2ου ΕΠΑ.Λ. Κοζ. κ' Υ.Τ. ΕΠΑ.Λ. Σιάτ. 2017 (Ω43Τ4653ΠΣ-7ΧΦ).pdf)Προκ. Υπ_ντών 2ου ΕΠΑ.Λ. Κοζ. κ' Υ.Τ. ΕΠΑ.Λ. Σιάτ. 2017 (Ω43Τ4653ΠΣ-7ΧΦ).pdf 290 kB