Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ.Δ.Ε. Κοζάνης

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 Ω2ΓΩ4653ΠΣ-Ρ66.pdf)ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 Ω2ΓΩ4653ΠΣ-Ρ66.pdf 276 kB
Download this file (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017.pdf)ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017.pdf 276 kB
Download this file (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΣ17 ΩΧ9Υ4653ΠΣ-9Σ6.pdf)ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΣ17 ΩΧ9Υ4653ΠΣ-9Σ6.pdf 276 kB
Download this file (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017.pdf)ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017.pdf 275 kB