Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ.Δ.Ε. Κοζάνης 2016

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ Δ Ε  ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016.pdf)ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ Δ Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016.pdf 218 kB
Download this file (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ Δ Ε  ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016.pdf)ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ Δ Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016.pdf 431 kB
Download this file (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ Δ Ε  ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016.pdf)ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ Δ Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016.pdf 430 kB
Download this file (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016.pdf)ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016.pdf 261 kB
Download this file (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ_ΜΑΙΟΣ 2016.pdf)ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ_ΜΑΙΟΣ 2016.pdf 307 kB
Download this file (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ_ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016.pdf)ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ_ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016.pdf 306 kB
Download this file (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ_ΜΑΡΤΙΟΣ 2016.pdf)ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ_ΜΑΡΤΙΟΣ 2016.pdf 306 kB
Download this file (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ_ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016.pdf)ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ_ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016.pdf 303 kB
Download this file (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ_ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016.pdf)ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ_ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016.pdf 304 kB