Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ.Δ.Ε. Κοζάνης 2015

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015.pdf)Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015.pdf 304 kB
Download this file (Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015.pdf)Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015.pdf 256 kB
Download this file (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ2015_706Δ4653ΠΣ-4Ν3.pdf)ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ2015_706Δ4653ΠΣ-4Ν3.pdf 305 kB
Download this file (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2015.pdf)ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2015.pdf 305 kB
Download this file (Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015.pdf)Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015.pdf 255 kB
Download this file (Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού ΙΟΥΛΙΟΥ 2015.pdf)Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού ΙΟΥΛΙΟΥ 2015.pdf 255 kB
Download this file (Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού ΙΟΥΝΙΟΥ 2015.pdf)Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού ΙΟΥΝΙΟΥ 2015.pdf 255 kB
Download this file (Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού ΜΑΪΟΥ 2015.pdf)Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού ΜΑΪΟΥ 2015.pdf 255 kB
Download this file (Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015.pdf)Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015.pdf 255 kB
Download this file (Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού ΜΑΡΤΙΟΥ 2015.pdf)Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού ΜΑΡΤΙΟΥ 2015.pdf 255 kB
Download this file (Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015.pdf)Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015.pdf 256 kB
Download this file (Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015.pdf)Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015.pdf 255 kB